FILMY

Na terenie gospodarstwa Milicz jest prowadzona rezerwatowa hodowla koników polskich która wyróżnia się tym, że konie przebywają wespół z innymi dziko żyjącymi zwierzętami, a ingerencja człowieka ogranicza się do zimowego dokarmiania w miarę potrzeby i odławiania przychówku nieprzeznaczonego na remont stada. W hodowlach rezerwatowych konie, będąc integralnym elementem ekosystemu kształtują i przekazują źrebiętom odziedziczone po przodkach stadne zachowania i zdolność przetrwania w różnorodnych warunkach klimatycznych i środowiskowych.